Rzetelna realizacja badań satysfakcji klientów wymaga:

Cele i zakres badań satysfakcji klientów zależne są między innymi od specyfiki przedsiębiorstwa, branży i oferty produkcyjno-usługowej. Przedsiębiorstwa są na ogół zainteresowane:

Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług A. Parasuremana, V.A. Zeithaml i L.L. Berry’ego.

LUKA
Co to jest?
Przyczyna powstawania luki

Model opisuje 5 luk decydujących o finalnym postrzeganiu jakości produktu.

 

 

W firmie Biostat – w badaniach satysfakcji klientów – wykorzystywane są zarówno metody jakościowe i metody ilościowe

Zobacz także: