Badania satysfakcji klientów

To współcześnie konieczny warunek uzyskania przewagi konkurencyjnej

Badania satysfakcji klientów

Badanie opinii klientów stanowi ważne źródło informacji, dlatego też realizujemy je w sposób kompleksowy. Obejmuje ono wszystkie etapy realizacji, a każde badanie prowadzimy
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem właściwych koncepcji teoretycznych i metodologicznych.

Proces badania opinii klientów w firmie Biostat opiera się na analizach związków między oczekiwaniami klientów, a tym co oferuje sprzedawca ora sposobie realizowania zamówienia czy też wykonywani usługi.

 

Proces badawczy uwzględnia wpływ zmiennych społeczno-demograficznych oraz innych „miękkich” czynników, a także dostosowany jest do specyfiki firmy,
której produkty/usługi poddane są badaniu.

Case study

Warunki uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wymaga:

Zwrócenia uwagi na satysfakcje klientów

 

 

Prowadzenia monitoringu zmiany oczekiwań dotychczasowych klientów oraz potrzeb

Sięgnij po więcej

Rozpoznania źródeł satysfakcji klientów bądź ich niezadowolenia

 

Umiejętności przełożenia oczekiwań klienta na odpowiednie standardy produkcji, sprzedaży i świadczenia usług itp.

Rzetelność procesu badawczego w badaniach satysfakcji klientów

Rzetelna realizacja badań opinii klientów wymaga:

Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań satysfakcji klientów

 

Wyboru odpowiedniej – względem celu i zakresu badań – perspektywy teoretycznej

Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu
o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług.

Sięgnij po więcej

Narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach satysfakcji

SurvGo to autorska aplikacja do ankietyzacji, stworzona z myślą
o profesjonalnym badaniu satysfakcji, opinii i lojalności klientów

Design

Moduł tworzenia kwestionariuszy pozwala szybko tworzyć zarówno proste i krótkie ankiety,
jak i rozbudowane ankiety
z treściami audio-video.

Collect

Postęp realizacji badania śledzą dedykowane temu statystyki,
a wykonanie próby badawczej - moduł analizy próby. Aktualny rozkład odpowiedzi śledzić można na bieżąco.

Analyze

Podgląd rozkładu odpowiedzi
na pytania dostępny jest w trakcie badania i po jego zakończeniu - wyniki prezentowane są w formie wykresów lub tabel.