Badania satysfakcji klientów to współcześnie konieczny warunek uzyskania przewagi konkurencyjnej

W firmie Biostat, badania satysfakcji klientów:

 •  są poprzedzone konsultacjami z Zamawiającym w celu dookreślenia zakresu badań
 •  są realizowane w sposób kompleksowy i dotyczą wszystkich etapów realizacji transakcji
 •  są ukierunkowane na optymalizację jakości produktów lub usług względem oczekiwań klientów
 •  uwzględniają wpływ zmiennych społeczno-demograficznych oraz innych „miękkich” czynników
 •  opierają się na analizach związków między oczekiwaniami klientów a rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie kontaktów z klientem
 •  dostosowywane są do potrzeb przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej, misji i celów
 •  realizowane są w sposób rzetelny, z uwzględnieniem właściwych koncepcji teoretycznych i metodologicznych

Warunki uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wymaga współcześnie:

 •  Zapatrywania się na satysfakcję klientów w kategoriach towaru lub usługi
 •  Rozpoznania źródeł satysfakcji klientów
 •  Prowadzenia monitoringu zmiany oczekiwań dotychczasowych klientów oraz potrzeb nowych klientów
 •  Umiejętności przełożenia oczekiwań klienta na odpowiednie standardy produkcji, sprzedaży i świadczenia usług

Rzetelność procesu badawczego w badaniach satysfakcji klientów

Rzetelna realizacja badań satysfakcji klientów wymaga:

 •  Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań satysfakcji klientów
 •  Wyboru odpowiedniej – względem celu i zakresu badań – perspektywy teoretycznej


Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług.

Narzędzia badawcze wykorzystywane
w badaniach satysfakcji klientów

Dobór odpowiednich metod i technik zależny jest przede wszystkim od celu i zakresu badań. Właściwy wybór narzędzi pozostaje również w zależności od rodzaju przewidzianych do eksploracji luk.

Zobacz także:

KontaktJakub Galeja
jgaleja@biostat.com.pl
Biostat. More than statistics

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl