26.03.2018, 06:46
Badanie satysfakcji klienta to narzędzie marketingowe, z którego chętnie korzystają właściciele firm. Bez wątpienia jest to działanie przynoszące wiele korzyści, zakładając rzecz jasna, że są one odpowiednio przygotowane i realizowane.   Pro...
więcej
13.03.2018, 09:50
Umiejętne konkurowanie i budowanie rynkowej pozycji w obrębie każdego sektora produktów i usług wymaga skutecznego zabiegania o tamtejszych konsumentów przy zachowaniu ekonomicznej efektywności podejmowanych działań – dostosowywania do klientów do...
więcej
25.10.2017, 07:13
WSPÓŁCZYNNIK ZADOWOLENIA KLIENTA   Współczynnik zadowolenia klienta (CSI) powstaje w wyniku zestawienia zadowolenia klientów w obrębie każdego wymiaru z określaną przez klientów istotnością pos...
więcej
25.10.2017, 07:11
Narzędzia badawcze Dobór odpowiednich metod i technik zależny jest przede wszystkim od celu i zakresu badań. Właściwy wybór narzędzi pozostaje również w zależności od rodzaju przewidzianych do eksploracji luk...
więcej
25.10.2017, 07:07
Rzetelna realizacja badania satysfakcji klientów wymaga:   Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań Cele i zakres badań opinii klientów zależne są między innymi od specyfi...
więcej

Nasze realizacje