Tag: badania online (4)

Metoda, która daje nowe możliwości

Zwracając uwagę na pojawiające się innowacyjne narzędzie, które można wykorzystać w procesach badawczych warto odnieść się do metody, jaką są badania online. Pozwalają one na dotarcie do szerokiego grona odbiorców przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych. Tym samym podejmowany projekt badawczy może odnosić się do rozmaitych kwestii, a sama realizacja badania pozbawiona jest obciążenia, którym może być efekt ankietera.

 

Badanie nie dla wszystkich

Uwzględniając pojawiające się wyzwania należy zaznaczyć, że metody zorientowane na internetowym kontakcie z ankietowanym:

 • nie wywołują presji na badanym;
 • zapewniają komfort ankietowanemu;
 • zwiększają szansę otrzymania prawdziwych odpowiedzi;
 • pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych.

Jednak należy zauważyć, iż badanie online nie nada się do badania wszystkich grup. Przede wszystkim metoda ta nie okaże się trafna, jeśli badaniu będzie podlegała grupa osób starszych, którzy to często nie posiadają dostępu do Internetu lub nie potrafią go swobodnie obsługiwać.

 

Ankietowany na właściwej pozycji

Za jedną z największych zalet badań przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu można uznać swobodę wypowiedzi:

 • ankietowany mówi to, co ma na myśli;
 • badany nie czuje się oceniany;
 • ankieter nie wywołuje presji nad żadnym uczestnikiem badania.

Stąd też pozyskane dane można uznać za pełnowartościowe oraz wnoszące konkretny głos w rozwój badanego zagadnienia. Przywołane badania w szczególności ceni się za komfortową pozycję ankietowanego, co pozwala mu na zachowanie prawdomówności.

 

 

Proces, który daje szanse

Same procesy badawcze przeprowadza się, aby zrozumieć zachodzące zdarzenia oraz zyskać szansę na polepszenie swojej pozycji bądź jej umocnienie. Jeśli proces badawczy będzie opierał się na badaniu online zyska się szansę na:

 • swobodny kontakt z odbiorcami;
 • szybką analizę wyników;
 • monitorowanie postępów badania;
 • naprawianie wychwyconych błędów.

 

 

Klient pozwala zrozumieć…

Warto zapamiętać, że podejmowane działania nakierowane są na wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych. Informacje, które zostaną pozyskane w procesach badawczych powinny zostać wykorzystane w założonym celu. Badania online korzystając z nowoczesnej formy kontaktu umożliwiają wprowadzanie nowych wartości w kontakcie z klientami, a tym samym otwierają drogę do lepszego zrozumienia faktycznej sytuacji. Dzięki wsłuchaniu się w głos odbiorcy możliwym jest udoskonalenie swojej oferty oraz podjęcie nowych wyzwań


Badania satysfakcji klientów - badanie, które dba o klientów

W odpowiedzi na wzrastające potrzeby i oczekiwania konsumentów należy w szczególny sposób zwrócić uwagę na realizację ich zadowolenia. W tym celu realizowane są badania satysfakcji klientów, które pozwalają wskazać najważniejsze kwestie z punktu widzenia klientów oraz ocenić je i wskazać pola, które powinny podlegać naprawie. Jednocześnie badania te mogą przyczynić się do osiągane sukcesu.

 

Narzędzie musi zostać właściwe dobrane

W kwestii realizowanego procesu nakierowanego na badanie satysfakcji klientów należy zwrócić uwagę na zastosowane narzędzia, które powinny:

 • odpowiadać potrzebom badania;
 • umożliwiać wydobycie potrzebnej wiedzy;
 • wskazywać kierunek dalszych działań.

Za skuteczne narzędzie uznaje się te, które pozwala na efektywne działanie w związku z postawionym celem, a tym samym daje wyniki, które można zastosować w prowadzonej działalności. Należy zwrócić uwagę, że dobór właściwego narzędzia ma wpływ na ostatecznie osiągane wyniki.

 

Spójrz na konsumenta, a dowiesz się kim jesteś

Zachowania klientów można rozpatrywać z perspektywy trzech różnych podejść:

 • podejście behawioralne – zachowanie klienta polega na nawykowym i systematycznym powtarzaniu zakupu;
 • podejście kognitywne – klient podejmuje świadome decyzje zakupowe z porównaniem konkurencyjnych ofert;
 • podejście emocjonalne (afektywne) – decyzja o zakupie wiąże się z uczuciem sympatii, przywiązania (do miejsca, marki, produktu etc.).

 

Badanie ma pomóc zrealizować cel

Biorąc pod uwagę stawiane cele badaniu satysfakcji klientów należy zaznaczyć, że realizowany projekt powinien odnosić się do:

 • pogłębienia badanego zjawiska;
 • zrozumienia zachodzących zmian;
 • wskazania korelacji zachodzących między poszczególnymi czynnikami;
 • określania zmian, które powinny zajść.

Wszystkie te działania wspierają osiąganie sukcesu, który można traktować jako sumę wszystkich podejmowanych czynności. W składzie tych czynności należy upatrywać także pozytywne relacje z konsumentami.

 

Proces badawczy ma przekładać się na działanie

Słowem podsumowania można powiedzieć, iż realizowane projekty badawcze powinny odnosić się do zrozumienia konkretnych sytuacji, a tym samym dzięki im realizacji możliwym powinno być skuteczne działanie. W kwestii badania satysfakcji klientów w szczególności należy podkreślić, iż powinno ono dawać szansę na rozwój, a przede wszystkim wspierać proces budowania strategii rozwojowej


Jakie są rodzaje badań marketingowych?

Informacje o klientach i ich zachowaniach są dla każdej firmy jednym z najcenniejszych źródeł danych. Można uzyskiwać je poprzez badania marketingowe, które umożliwiają zbieranie oraz przetwarzanie informacji pozwalających na podejmowanie efektywnych działań krótkoterminowych i długoterminowych. Jakie są najpopularniejsze rodzaje badań marketingowych?

 

Badania ilościowe

 

Pierwszym rodzajem badań marketingowych są badania ilościowe, w przypadku których głównymi narzędziami są sondaże, rankingi oraz kwestionariusze. Korzysta się w nich głównie z pytań zamkniętych, co umożliwia uzyskanie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

 

Badania jakościowe

 

Kluczem w badaniach jakościowych jest skupienie na procesie. Dlatego też często są zbudowane w oparciu o pytania „jak” oraz „dlaczego”. Takie badania marketingowe pozwalają poznać motywy oraz preferencje konsumentów, dlatego przydadzą się podczas budowania długofalowych strategii marketingowych oraz opracowywania komunikacji z klientami.

 

Badania panelowe

 

Następnym typem badań marketingowych są badania panelowe. Wykonuje się je na grupie respondentów i odbywają się one w określonych odstępach czasu, co umożliwia pozyskanie wyczerpujących danych o zjawiskach. Wyzwaniem jest w tym przypadku dobranie jednostek, które będą badane, gdyż często pojawia się zjawisko utraty reprezentatywności grupy.

 

Ślepy test

 

Pozwala na przetestowanie danego produktu, jednak bez poznania elementów identyfikacji marketingowej producenta. Dzięki temu opinia jest bardziej obiektywna i nienacechowana skojarzeniami z marką.

 

Usage And Attitude

 

Poprzez taki typ badań marketingowych można lepiej poznać, jakie są zwyczaje zakupowe klientów oraz jakie oczekiwania mają oni wobec danej kategorii produktów. To ważny aspekt, który można poznać dzięki badaniom marketingowym przeprowadzanym poprzez platformę Badanie Online, kierując je do grupy wybranej spośród ponad 100 tys. respondentów.

 

Tajemniczy klient

 

Użytecznym badaniem marketingowym, które zyskało na znaczeniu w ostatnich dekadach jest korzystanie z pomocy osoby nazywanej tajemniczym klientem. Jej celem jest udanie się do placówki firmy i skontrolowanie jakości obsługi klienta. Kluczem jest, by osoba podejmująca się badania potrafiła wczuć się w rolę rzeczywistego klienta przedsiębiorstwa, co pozwoli uzyskać miarodajne wyniki.

 

Wybór formy badania marketingowego uzależniony jest od wielu czynników, jednak jednym z głównych ograniczeń jest koszt. Jak jednak uzyskać miarodajne wyniki i kontrolować wydatki poniesione na badania marketingowe?

 

Wystarczy korzystać z panelu Badanie Opinii opracowanego przez firmę Biostat®, która stworzyła platformę, dzięki której tworzenie takich badań jest łatwe, intuicyjne i niedrogie.


Najczęstsze błędy popełniane przy przeprowadzaniu badań rynku

Choć przeprowadzanie badań rynku nie jest obowiązkiem, to elastyczne firmy stawiające na rozwój nie mogą z nich rezygnować. Niestety w całym procesie można popełnić wiele błędów, które sprawią, że badanie rynku nie przyniesie odpowiedzi na poszukiwane pytania. Jakich pomyłek należy więc unikać?

 

Błąd 1: Brak jasnego celu

 

Badanie rynku przeprowadzane online daje ogromne możliwości, a odpowiedzi na zadane kwestie można uzyskać w zaledwie dobę. Nie warto jednak się spieszyć i trzeba poświęcić więcej czasu na to, aby było ono dobrze przygotowane. Kluczowe jest zwłaszcza określenie jasnego celu badania rynkowego, do czego najlepiej posłużą precyzyjne pytania takie jak:

 

 • jakie są specyficzne potrzeby moich klientów,
 • jak dużo moi klienci są w stanie zapłacić za dany produkt,
 • gdzie dokładnie moi klienci dokonują zakupów.

 

Dopiero po zadaniu konkretnego pytania stojącego za badaniem rynku, można skupić się na przygotowywaniu kwestionariusza do badania rynku.

 

Błąd 2: Badania rynku na małych próbach i wyciąganie pochopnych wniosków

 

Przeprowadzanie badania na małej grupie respondentów i na tej podstawie wyciąganie daleko idących wniosków biznesowych, to kolejny częsty błąd. Jak jednak znaleźć większą, reprezentatywną próbę? Najlepszym i najłatwiejszym sposobem jest przeprowadzenie badania poprzez panel Badanie Opinii, na którym zarejestrowanych jest ponad 100 tys. użytkowników. Dotarcie do dużej i precyzyjnie sprofilowanej grupy nie stanowi więc większej trudności.

 

Błąd 3: Wiara, że rynek pozostanie bez zmian

 

Przedsiębiorcy i marketerzy muszą pamiętać, że rynek nigdy nie jest stabilny i cały czas się zmienia. Dlatego też przeprowadzenie jednego badania rynku i zapomnienie o jego regularnym powtarzaniu, to przepis na biznesową porażkę. Trzeba więc być gotowym na stałe sięganie po opinie respondentów tak, aby jak najczęściej zdobywać ich opinie.

 

Błąd 4: Błędna interpretacja wyników badań rynku

 

Rezultaty ankiet przesyłane poprzez platformę Badanie Opinii są dostarczane w formie wykresów oraz tabel, które można szybko i łatwo zinterpretować. Nie oznacza to jednak, że nie można wyciągnąć na ich podstawie pochopnych wniosków, co zdarza się laikom.

 

Choć sama nieprawidłowa interpretacja może być poważnym błędem, to jeszcze większym jest wykonanie badania rynku i niewykorzystanie jego rezultatów. To oczywista strata pieniędzy, na którą nie mogą pozwolić sobie przede wszystkim małe firmy, które przed wykonaniem badania rynkowego najczęściej rozważają wszystkie korzyści płynące z jego przeprowadzenia.

 

Badania rynku to użyteczne rozwiązanie, trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób korzystać z jego wyników. Warto wystrzegać się przede wszystkim powyższych błędów, które z doświadczenia statystyków platformy Badanie Opinii pojawiają się stosunkowo często.