Badania satysfakcji klientów

To współcześnie konieczny warunek uzyskania przewagi konkurencyjnej

Badania satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klientów

Badanie opinii klientów stanowi ważne źródło informacji, dlatego też realizujemy je w sposób kompleksowy. Obejmuje ono wszystkie etapy realizacji, a każde badanie prowadzimy
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem właściwych koncepcji teoretycznych i metodologicznych.

Proces badania opinii klientów w firmie Biostat opiera się na analizach związków między oczekiwaniami klientów, a tym co oferuje sprzedawca ora sposobie realizowania zamówienia czy też wykonywani usługi.

 

Proces badawczy uwzględnia wpływ zmiennych społeczno-demograficznych oraz innych „miękkich” czynników, a także dostosowany jest do specyfiki firmy,
której produkty/usługi poddane są badaniu.

Case study
Badania satysfakcji klientów

Warunki uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wymaga:

Badania satysfakcji klientów Zwrócenia uwagi na satysfakcje klientów

 

Badania satysfakcji klientów Prowadzenia monitoringu zmiany oczekiwań dotychczasowych klientów oraz potrzeb

Sięgnij po więcej

Badania satysfakcji klientów Rozpoznania źródeł satysfakcji klientów bądź ich niezadowolenia

Badania satysfakcji klientów Umiejętności przełożenia oczekiwań klienta na odpowiednie standardy produkcji, sprzedaży i świadczenia usług itp.

Rzetelność procesu badawczego w badaniach satysfakcji klientów

Rzetelna realizacja badań opinii klientów wymaga:

Badania satysfakcji klientów Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań satysfakcji klientów

 

Badania satysfakcji klientów Wyboru odpowiedniej – względem celu i zakresu badań – perspektywy teoretycznej

Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu
o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług.

Sięgnij po więcej
Badania satysfakcji klientów
Badania satysfakcji klientów

Narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach satysfakcji

SurvGo to autorska aplikacja do ankietyzacji, stworzona z myślą
o profesjonalnym badaniu satysfakcji, opinii i lojalności klientów

Badania satysfakcji klientów
Badania satysfakcji klientów Badania satysfakcji klientów

Design

Moduł tworzenia kwestionariuszy pozwala szybko tworzyć zarówno proste i krótkie ankiety,
jak i rozbudowane ankiety
z treściami audio-video.

Badania satysfakcji klientów Badania satysfakcji klientów

Collect

Postęp realizacji badania śledzą dedykowane temu statystyki,
a wykonanie próby badawczej - moduł analizy próby. Aktualny rozkład odpowiedzi śledzić można na bieżąco.

Badania satysfakcji klientów Badania satysfakcji klientów

Analyze

Podgląd rozkładu odpowiedzi
na pytania dostępny jest w trakcie badania i po jego zakończeniu - wyniki prezentowane są w formie wykresów lub tabel.

Badania satysfakcji klientów