Artykuły

 
Ankiety online – narzędzie do badania satysfakcji klienta
2017-10-25

Ankieta to metoda pomiaru pośredniego, gdzie kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do ankietowanego, który...

Więcej
Cele w badaniach satysfakcji klienta
2017-10-25

Cele w badaniach satysfakcji klienta Za klienta uważa się każdą tę osobę, która już skorzystała lub jest skłonna...

Więcej
Program do badań ankietowych satysfakcji klienta
2017-10-25

  Sprzedaż w Twojej firmie nie idzie tak, jakbyś tego oczekiwał? Coraz częściej jesteś świadkiem tego, jak...

Więcej
Raporty rynkowe
2017-10-25

Raporty rynkowe Rozważałeś możliwość przeprowadzenia badania marketingowego, jednak nie pozwala Ci na to posiadany...

Więcej
Badania kompetencji pracowników
2017-10-25

Jakie elementy podlegają badaniu komptetecji? W dobie dynamicznie wzrastającej konkurencyjności na rynku,...

Więcej
badania opinii klientówbadania satysfakcji klientabadania satysfakcji klientówbadanie opinii klientabadanie satysfakcji klienta