Jak możemy polepszyć opiekę nad pacjentem?

Poprawa opieki nad pacjentami stała się priorytetem dla wszystkich podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, której ogólnym celem jest osiągnięcie wysokiego stopnia zadowolenia pacjentów. Większa świadomość wśród opinii publicznej, rosnące zapotrzebowanie na lepszą opiekę, większa konkurencja, większa regulacja w zakresie opieki zdrowotnej, wzrost liczby spraw dotyczących błędów w pracy lekarzy oraz obawy o złe wyniki to czynniki, które przyczyniają się do tej zmiany.

Jakość opieki nad pacjentem determinowana jest przede wszystkim jakością infrastruktury, jakością szkolenia, kompetencjami personelu i wydajnością systemów operacyjnych. Podstawowym wymogiem jest przyjęcie systemu zorientowanego na pacjenta. Istniejące problemy w opiece zdrowotnej dotyczą zarówno czynników medycznych, jak i niemedycznych i należy wdrożyć kompleksowy system poprawiający oba aspekty. Systemy opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się stają przed jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ jakość i zwrot kosztów muszą być zrównoważone równymi szansami w opiece nad pacjentami.

 

Niemedyczne aspekty

Fakt, że pacjent jest najważniejszą osobą w systemie opieki medycznej, musi być uznawany przez wszystkich pracujących w systemie. Ten pojedynczy czynnik powoduje znaczącą różnicę w opiece nad pacjentem w każdym szpitalu. W krajach rozwijających się ograniczenia finansowe często prowadzą do pogorszenia jakości opieki. Można to poprawić poprzez wprowadzenie systemów zarządzania, które kładą nacisk na zwrot kosztów. Z naszych doświadczeń wynika, że najpierw należy opracować system, aby przyciągnąć pacjentów, którzy mogą sobie pozwolić na opłacenie wysokiej jakości usług, a taki system powinien zostać rozszerzony na pacjentów niepłacących. Ten system ma zalety wysokiej jakości opieki i dobrego zwrotu kosztów. Niektóre kwestie, które należy rozwiązać, aby poprawić opiekę nad pacjentem, są wymienione poniżej.

 

 1. Dostęp. Dostępność szpitala i lekarza powinna być zapewniona wszystkim potrzebującym opieki zdrowotnej.
 2. Czekanie. Należy zminimalizować czas oczekiwania na wszystkie usługi. W większości krajów rozwijających się wysoki popyt na usługi często sprawia, że ​​jest to ogromny problem. Niemniej jednak należy skutecznie zająć się tym poprzez ciągły przegląd reakcji pacjentów i innych danych oraz za pomocą tych informacji zwrotnych, aby dokonać niezbędnych zmian w systemach.
 3. Informacja. Informacje na temat pacjenta i instrukcje dotyczące wszystkich procedur, zarówno medycznych, jak i administracyjnych, powinny być bardzo jasne. Dobrze wyszkoleni doradcy pacjentów tworzą skuteczny związek między pacjentem, a personelem szpitala i znacznie ułatwiają doznanie pacjentowi oraz zadanie lekarza.
 4. Administracja. Procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania powinny być "przyjazne dla pacjenta".
 5. Komunikacja. Komunikowanie się z pacjentem i rodziną o możliwych opóźnieniach jest czynnikiem, który pozwala uniknąć wiele frustracji i niepokoju.
 6. Usługi pomocnicze. Inne usługi, takie jak komunikacja, jedzenie itp. Powinny być dostępne zarówno dla pacjentów, jak i dla rodzin.

 

Aspekty medyczne

 

Medyczne aspekty opieki nad pacjentem są znacznie lepiej rozumiane przez większość pracowników służby zdrowia. Zależy to od jakości wiedzy medycznej i technicznej, a także od sprzętu i systemów zapewnienia jakości w praktyce. Następujące czynniki przyczyniają się do poprawy opieki nad pacjentem.

 

 1. Wyszkolony personel. Dobrze wyszkolony zespół ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości opieki z pożądanymi wynikami. Brak odpowiednich pracowników i brak odpowiednich szkoleń dla dostępnego personelu to poważne problemy. Należy oprzeć się pokusie rekrutowania niedoświadczonych lub słabo wyszkolonych osób. Liczba programów szkoleniowych musi zostać zwiększona, a istniejące programy muszą zostać ulepszone. Zapewnienie jednolitego podstawowego programu nauczania dla wszystkich instytucji / programów szkoleniowych powinno przyczynić się do standaryzacji.
 2. Wysoka jakość. Istotna jest integracja systemów zapewniania jakości w każdym aspekcie opieki nad pacjentem. Przykładowo, przestrzeganie aseptyki w salach operacyjnych pomoże zmniejszyć chorobowość pooperacyjną, a odpowiednie przeszkolenie okulistów w zakresie technik diagnostycznych pomoże uzyskać lepszą kontrolę nad chorobami wzroku.
 3. Sprzęt. Cały niezbędny sprzęt musi być na miejscu i właściwie utrzymany. Jest to niezbędne dla działania systemu medycznego i znacząco przyczynia się do lepszych wyników.
 4. Używanie odpowiednich instrumentów. Instrumenty dobrej jakości są teraz dostępne po niższych kosztach. Wraz z rozwojem odpowiednich systemów kontroli zapasów dla danej operacji, koszty mogą zostać obniżone.
 5. Korzystanie z odpowiednich leków. Dostęp do tanich leków jest absolutną koniecznością odpowiedniej opieki.
 6. Wykorzystanie nowszych technologii. Ważne jest, aby stale korzystać z coraz to nowszych technologii, które poprawiają jakość opieki. Oczywiście należy to zrobić w odniesieniu do oszczędności kosztów. Jednym z proponowanych tu rozwiązań jest program Medfile posiadający możliwość zapisu online na wizytę.

  Poprawa opieki nad pacjentem jest procesem dynamicznym i powinna znajdować się najwyżej w świadomości personelu medycznego. Rozwój i utrzymanie systemu wrażliwego na potrzeby pacjenta ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Ważne jest zwracanie uwagi na jakość w każdym aspekcie opieki, zarówno medycznej, jak i niemedycznej. Informacje takie można zebrać dzięki badaniu satysfakcji pacjentów.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie satysfakcji pacjentów to popularne rozwiązania w placówkach medycznych?

Tak. Badanie satysfakcji pacjentów ma na celu identyfikację obszarów do poprawy oraz podniesienie jakości opieki i zadowolenia pacjentów. Jest to ważne narzędzie dla placówek medycznych w procesie doskonalenia usług i lepszej reakcji na potrzeby swoich pacjentów.

Jak często warto przeprowadzać badania satysfakcji wśród pacjentów?

Badania satysfakcji pacjentów można przeprowadzać regularnie, na przykład co kwartał lub co pół roku. To pozwoli na regularne monitorowanie zmian w poziomie satysfakcji pacjentów oraz identyfikowanie obszarów do poprawy.

Jakie są korzyści indywidualnego podejścia do potrzeb pacjenta?

To pozwala na lepsze zrozumienie jego sytuacji medycznej, preferencji i celów. Daje to możliwość dostosowania planu leczenia i opieki, co z kolei może prowadzić do lepszych wyników terapeutycznych i większej satysfakcji pacjenta.

badania satysfakcji pacjentów
Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony