Tag: ankiety online (4)

Ankiety online – narzędzie do badania satysfakcji klienta

Ankieta to metoda pomiaru pośredniego, gdzie kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do ankietowanego, który odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu drogą elektroniczną bądź pisemną. Umożliwia ona w miarę szybkie przebadanie dużych grup. Przy czym metoda ankietyzacji online może dotrzeć do większej ilości osób, a przy tym eliminuje tzw. efekt ankietera.

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzenie ankiety należy zwrócić uwagę na:

 1. celowość badań – ankiety stosowane są w przypadkach, gdy ankietowany będzie w stanie wypowiedzieć się rzeczowo na dany temat

 2. dobór i treść pytań – niezrozumiale przedstawione pytania nie dostarczą rzetelnych odpowiedzi, a przy tym pytania nie mogą także sugerować odpowiedzi

 3. kolejność pytań – pytania muszą stanowić logiczną całość

 4. prawidłowy sposób przeprowadzenia badania

 5. weryfikację i ocenę odpowiedzi

Głos konsumenta jest wart uwagi

Ankietyzacja pozwala na utrzymanie stałego kontaktu z klientem, a w konsekwencji pozwala na dostosowanie swoich strategii do wciąż zmieniającego się konsumenta. Należy pamiętać, że satysfakcja klienta nie jest stałą postawą, lecz w łatwy sposób może zostać zmieniona. Ankiety online pomagają zrozumieć perspektywę patrzenia klientów na daną usługę czy produkt. Skorzystanie z omawianej metody wpływa na:

 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów
 • Wzrost ilości zadowolonych konsumentów
 • Zwiększenie skłonność klientów do rekomendacji
 • Wzbudzenie w kliencie zaufanie, a jednocześnie daje mu poczucie bezpieczeństwa
 • Podtrzymanie pozytywnego kontaktu z klientem.

Należy pamiętać, że metoda ankietyzacji online świadczy o innowacyjności danej firmy i pozwala na zebranie rzetelnych informacji, gdzie na wynik badania nie miał wpływu żaden inny czynnik pośredni, a samo badanie mogło zostać wykonane w chwili dogodnej dla ankietowanego. Jak widać ankietyzacja online daje wiele możliwości, których nie posiada tradycyjny sposób ankietowania.

Ankietyzacja online to nowe możliwości

Regularna ankietyzacja pozwala na ciągłe podnoszenie poziomu satysfakcji klientów, gdyż ma na celu poznanie ich opinii, ale także poprawę słabych stron danego produktu czy usługi. Klient, który poddawany jest takiemu badaniu ma prawo zabrać głos w sprawie dla niego ważnej, gdyż dotyczy jego samego, jego odczuć i wrażeń. Taka forma kontaktu z klientem pozwala zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb człowieka jaką jest potrzeba uznania. Ponadto podtrzymywanie relacji z klientem pozwala na zyskanie jego zaufania i przyjaźni.

Konsumenta należy ujmować jako wartość firmy. Traktując go jako istotę ważną można nawiązać z nim wartościową relację, której efektem może być pozyskanie klienta lojalnego, którego postawa jest względnie stała. Ankietyzacja online potwierdza nie tylko innowacyjność firmy, ale także jej otwartość na zmiany. A jak wiadomo zmiany są tym, co pozwala iść do przodu i co umożliwia osiąganie nowych celów. Co więcej dowodzi to temu, iż nawiązywanie relacji z klientem m.in. za pomocą ankietyzacji online wpływa na wzrost poziomu satysfakcji samego klienta.


Ankiety online – pogłębiona wiedza o opiniach klientów

Możliwość prowadzenia badań online mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa, to wykorzystanie zaawansowanych narzędzi badawczych stosowanych w nauce z zapotrzebowaniem biznesowym. Dzisiejsi klienci wymagają coraz więcej od produktów i usług, dlatego warto zapoznać się z ich odczuciami dotyczącymi oferowanych przez naszą markę towarami czy też innego rodzaju działalnością. Ankiety online tworzone za pomocą prostych kreatorów, staną się nieodzownym elementem wsparcia procesów produkcji i generowania zysków, jeśli zapoznamy się z ich szerokimi możliwościami zastosowania.

 

Dostępność w sieci, pod okiem ekspertów
Łatwe w obsłudze panele do badania opinii, pozwalają tworzyć ankiety online o merytorycznej treści, wolne od błędów, w pełni zautomatyzowane pod względem gromadzenia wyników oraz zróżnicowanej możliwości dystrybucji kwestionariuszy ankiet do grup klientów. Wszystkie te elementy składają się na panel do badań, stworzony dzięki współpracy specjalistów ds. badań marki BioStat® oraz ekspertów branży IT. SurvGo™ to innowacyjne rozwiązanie dla biznesu. 


Dzięki kilku przystępnym modułom, można generować i zarządzać własnym panelem badawczym:

 • Moduł kreatora zapewnia personalizację kwestionariusza badawczego. Zarówno z wykorzystaniem gotowych szablonów, jak i z wykorzystaniem indywidualnych rozwiązań. Pozwala projektować wiele wersji kwestionariusza. 
 • Moduł doboru panelistów i analizy próby. Umożliwia dobranie odpowiedniej grupy respondentów do celu badań. Pozwala na analizę wykonanej próby badawczej.
 • Moduł ankietyzacji zapewnia wysyłkę powiadomień i zaproszeń do udziału w badaniach. Jest zintegrowany z systemem telefonicznej obsługi ankiet.  
 • Moduł służący gromadzeniu danych, odczytuje wypełnione ankiety w czasie rzeczywistym oraz zapisuje wyniki z badań w systemie chmurowym.
 • Moduł analiz i raportowania zapewnia szybki przegląd statystyczny, umożliwia porównanie wyników badań, które są prowadzone w sposób cykliczny. Ponadto pozwala na raport wyników do wygodnych formatów tj.: XLS, PDF, DOC. 
 • Zarządzanie badaniem w sposób bezpieczny i intuicyjny, przez dostęp do Internetu z dowolnego urządzenia mobilnego. 


Kompleksowość procesu badawczego - zyski dla firmy
Przeprowadzenie ankietyzacji online wśród klientów może przynieść kluczowe korzyści w rozwoju firmy. Poprzez zebranie informacji na temat opinii dotyczących produktów i usług, badania pozwalają zrozumieć potrzeby klientów. Na dalszych etapach rozwoju firmowego jest możliwe wdrożenie zmian dotyczących ulepszenia opieki posprzedażowej, uzyskania nowych klientów oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 


Ankiety online pozwolą rozwinąć Twój biznes, dzięki kompleksowym rozwiązaniom platform do prowadzenia badań opinii klientów stworzonych przez BioStat®. Sprawdź najlepsze metody osiągania sukcesów na rynku. 


System do tworzenia ankiet

Nie ma nic ważniejszego niż opinia odbiorców, jeśli chodzi o strategie marketingowe w firmie. Oto jak mogą Państwo wykorzystać moc badań ankietowych. Opinia klientów w kwestii proponowanych produktów i usług jest niezwykle ważna. Bez aprobaty odbiorców trudno byłoby wprowadzić na rynek jakikolwiek nowy produkt lub usługę. Jeśli chodzi o uzyskanie opinii, firmy sięgają po coraz nowsze technologie, przy ich wsparciu działa także system do tworzenia ankiet SurvGo™.


Dlaczego ankieta? 
Mogą Państwo zapomnieć o tysiącach niewygodnych kwestionariuszy ankiet, które w rzeczywistości nie wiadomo jak przesłać klientom. Rzetelne wyniki w postaci przejrzystych tabel, raportów i statystyk można otrzymać w łatwy sposób – z pomocą dużym i małym przedsiębiorcom przychodzi zaawansowany system do tworzenia ankiet. Ogromny sukces Państwa marki, usług i produktów, zależy od ich rozwoju zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Istnieje możliwość dokładnego poznania ich opinii, dzięki ankietom online. W systemie SurvGo™ udostępniamy ankietyzację interesujących Państwa grup osób (różnorodnych pod względem płci, wieku wykształcenia, miejsca zamieszkania, rodzaju zainteresowań, i innych cech). 

Dzięki systemowi dowiedzą się Państwo jakie są opinie na temat oferowanych produktów i usług. Na ich podstawie będzie można wprowadzić zmiany, podążając za zapotrzebowaniem klientów.  

System do tworzenia ankiet pozwala również na weryfikację jakości obsługi klientów, a także badania ich satysfakcji z usług, które zostały im wyświadczone bądź produktów, które zakupili.

Przewagę nad konkurencją mogą Państwo osiągnąć dzięki badaniom jakości oferowanych usług oraz badaniom lojalności klientów. Czy Państwa odbiorcy utożsamiają z się z marką? Czy produkty i usługi, które oferuje Państwa przedsiębiorstwo są nieodłącznym elementem ich życia? Można się o tym przekonać dzięki zaawansowanym i pogłębionym pytaniom wykreowanym za pomocą rozbudowanego kreatora ankiet. Wyniki przeprowadzonych ankiet są nie tylko dostępne, ale mogą być nieocenione w formowaniu solidnej strategii marketingowej.
 

Badania mają znaczenie
W zaawansowanej technologicznie erze analityki, pomysł ankiety wśród klientów brzmi niemal osobliwie. Nawet z całą dostępną technologią, która pozwala firmom marketingowym i badawczym dowiedzieć się dokładnie, czego chcą konsumenci, czasami najlepiej jest iść prosto do źródła i zapytać ich samemu. Jeśli szukasz silniejszych spostrzeżeń, możesz połączyć dane z ankiety z danymi sprzedażowymi, aby uzyskać dobry i szczegółowy wgląd na to, jak Twoi klienci myślą i działają.

Nie tylko duże korporacje wykorzystują dane z ankiet w celu wzbogacenia swojej oferty. Aby dopracować swoje produkty i usługi, wiele mniejszych organizacji gromadzi informacje zwrotne za pośrednictwem ankiet. Badania są również niezwykle użyteczne, jeśli chodzi o testowanie koncepcji nowego produktu. Jest to doskonały czas na wykorzystanie systemu do tworzenia ankiet i zbieranie danych, które pomogą Państwu zidentyfikować problemy, które pozostały niezauważone, i upewnić się, że właściwie kierujecie Państwo kampanią nowego produktu.


Wykorzystaj potencjał ankiet
Badania ankietowe wykreowane w SurvGo™ mogą być wykorzystywane na każdym etapie kampanii marketingowej. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo wykorzystać zgromadzone dane w odniesieniu do istniejącego produktu, czy też nowej koncepcji, warto zaufać najbardziej zaawansowanym narzędziom stworzonym przez specjalistów BioStat®


Jakie są rodzaje badań marketingowych?

Informacje o klientach i ich zachowaniach są dla każdej firmy jednym z najcenniejszych źródeł danych. Można uzyskiwać je poprzez badania marketingowe, które umożliwiają zbieranie oraz przetwarzanie informacji pozwalających na podejmowanie efektywnych działań krótkoterminowych i długoterminowych. Jakie są najpopularniejsze rodzaje badań marketingowych?

 

Badania ilościowe

 

Pierwszym rodzajem badań marketingowych są badania ilościowe, w przypadku których głównymi narzędziami są sondaże, rankingi oraz kwestionariusze. Korzysta się w nich głównie z pytań zamkniętych, co umożliwia uzyskanie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

 

Badania jakościowe

 

Kluczem w badaniach jakościowych jest skupienie na procesie. Dlatego też często są zbudowane w oparciu o pytania „jak” oraz „dlaczego”. Takie badania marketingowe pozwalają poznać motywy oraz preferencje konsumentów, dlatego przydadzą się podczas budowania długofalowych strategii marketingowych oraz opracowywania komunikacji z klientami.

 

Badania panelowe

 

Następnym typem badań marketingowych są badania panelowe. Wykonuje się je na grupie respondentów i odbywają się one w określonych odstępach czasu, co umożliwia pozyskanie wyczerpujących danych o zjawiskach. Wyzwaniem jest w tym przypadku dobranie jednostek, które będą badane, gdyż często pojawia się zjawisko utraty reprezentatywności grupy.

 

Ślepy test

 

Pozwala na przetestowanie danego produktu, jednak bez poznania elementów identyfikacji marketingowej producenta. Dzięki temu opinia jest bardziej obiektywna i nienacechowana skojarzeniami z marką.

 

Usage And Attitude

 

Poprzez taki typ badań marketingowych można lepiej poznać, jakie są zwyczaje zakupowe klientów oraz jakie oczekiwania mają oni wobec danej kategorii produktów. To ważny aspekt, który można poznać dzięki badaniom marketingowym przeprowadzanym poprzez platformę Badanie Online, kierując je do grupy wybranej spośród ponad 100 tys. respondentów.

 

Tajemniczy klient

 

Użytecznym badaniem marketingowym, które zyskało na znaczeniu w ostatnich dekadach jest korzystanie z pomocy osoby nazywanej tajemniczym klientem. Jej celem jest udanie się do placówki firmy i skontrolowanie jakości obsługi klienta. Kluczem jest, by osoba podejmująca się badania potrafiła wczuć się w rolę rzeczywistego klienta przedsiębiorstwa, co pozwoli uzyskać miarodajne wyniki.

 

Wybór formy badania marketingowego uzależniony jest od wielu czynników, jednak jednym z głównych ograniczeń jest koszt. Jak jednak uzyskać miarodajne wyniki i kontrolować wydatki poniesione na badania marketingowe?

 

Wystarczy korzystać z panelu Badanie Opinii opracowanego przez firmę Biostat®, która stworzyła platformę, dzięki której tworzenie takich badań jest łatwe, intuicyjne i niedrogie.