Tag: badania marki (2)

Badanie reputacji marki - jak badać

Badanie reputacji marki - jak badać

 

Marka to niematerialny zasób powiązany z produktem lub usługą. Marki są skojarzeniami z zestawem emocji, które wpływają na reakcje i zachowania konsumentów w stosunku do produktu / usługi (Identyfikacja marki). Istotne jest, aby firma rozumiała wartość komercyjną lub kapitał własny, który wynika z postrzegania przez konsumentów nazwy marki określonego produktu lub usługi.

 

Istnieje wiele aspektów wartości marki, które przekazują wartość, jaką może posiadać lub nie posiadać w danym momencie lub przez dłuższy czas. Znajomość marki i stowarzyszenia to dwa kluczowe aspekty wartości marki. Na tej stronie opiszemy, w jaki sposób są one mierzone i w jaki sposób można je wykorzystać do informowania o skutecznym pozycjonowaniu marki.

 

Świadomość marki i oceny percepcji

 

Celem oceny świadomości marki i percepcji jest śledzenie zmian w świadomości i postrzeganiu marki organizacji, często w odniesieniu do konkurencyjnych marek. Oceny te mają miejsce w dłuższym okresie czasu, aby poinformować o strategii biznesowej i taktykach marketingowych.

Świadomość marki i oceny percepcji mają na celu odpowiedzieć na następujące pytania:

•             Jaka jest świadomość naszej marki?

•             Czy robimy postęp w kierunku kluczowych celów związanych z postrzeganiem zmian?

•             Jak rozumiemy wartość naszej marki i co ją dodaje lub od niej odejmuje?

•             Jakie są percepcje naszej marki?

Naukowcy mogą oceniać świadomość marki i jej postrzeganie, korzystając z pytań wspomaganych i bez pomocy (znajomość spontaniczna). Dzięki udzielonemu pytaniu respondent otrzymuje nazwę organizacji w pytaniu i / lub skali odpowiedzi. Na przykład jedno z zadanych pytań brzmi: "Czy znasz ofertę firmy AB na rynku AGD?

 

Świadomość marki jest pierwszym krokiem do stworzenia kapitału marki. Świadomość jest równoznaczna z ruchem online, a potencjalni nabywcy pojawiają się w twoich sklepach. Budowanie marki to proces: to, co zaczyna się od świadomości marki, staje się skojarzeniami marki, a jeśli te skojarzenia są konsekwentnie pozytywne, to lojalność wobec marki.

 

Atrybuty marki i powiązania

 

Celem pomiaru atrybutów i skojarzeń marki jest zrozumienie funkcjonalnych, fizycznych, finansowych, społecznych i psychologicznych aspektów marki, a także określenie sposobu, w jaki klienci myślą i odczuwają konkretny produkt lub klasę produktów. Atrybuty i powiązania marki stanowią podstawę lojalności wobec marki i badań nad sprawiedliwością. Lojalność i sprawiedliwość są w dużej mierze wynikiem skojarzeń i atrybutów marki.

 

Atrybuty obejmują podstawowe funkcje produktu, a także bardziej zaawansowane wskaźniki zgodności atrybutów / obrazów. Na przykład stwierdzenia takie jak "Ten smartfon jest niezawodny i bezproblemowy" oraz "Ten smartfon jest atrakcyjny i stylowy" to stwierdzenia odzwierciedlające cechy marki i / lub produktu.

 

Znaleziono powiązania między tym, jak klienci myślą i myślą o produkcie, a jego osobistymi punktami widzenia na temat klasy produktu. Niektóre przykłady stowarzyszeń to bezpieczeństwo i ochrona; zaufanie i pewność siebie; niezawodność i wolność; i moc i kontrolę.

 

Jaki jest związek między badaniami marki a pozycjonowaniem marki? Termin "pozycjonowanie" odzwierciedla strategię marketingową. Mówi się, że marka jest skutecznie pozycjonowana, gdy jej cechy charakterystyczne zostały wszczepione w umysły konsumentów tak bardzo, że marka jest odróżniona od innych ofert na rynku. Te atrakcyjne i różnicujące cechy są często identyfikowane i / lub rozwijane poprzez badania nad marką. Mierzenie wartości marki poprzez badania może i powinno być wykorzystywane do informowania o skutecznym pozycjonowaniu.


Jakie są rodzaje badań marketingowych?

Informacje o klientach i ich zachowaniach są dla każdej firmy jednym z najcenniejszych źródeł danych. Można uzyskiwać je poprzez badania marketingowe, które umożliwiają zbieranie oraz przetwarzanie informacji pozwalających na podejmowanie efektywnych działań krótkoterminowych i długoterminowych. Jakie są najpopularniejsze rodzaje badań marketingowych?

 

Badania ilościowe

 

Pierwszym rodzajem badań marketingowych są badania ilościowe, w przypadku których głównymi narzędziami są sondaże, rankingi oraz kwestionariusze. Korzysta się w nich głównie z pytań zamkniętych, co umożliwia uzyskanie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

 

Badania jakościowe

 

Kluczem w badaniach jakościowych jest skupienie na procesie. Dlatego też często są zbudowane w oparciu o pytania „jak” oraz „dlaczego”. Takie badania marketingowe pozwalają poznać motywy oraz preferencje konsumentów, dlatego przydadzą się podczas budowania długofalowych strategii marketingowych oraz opracowywania komunikacji z klientami.

 

Badania panelowe

 

Następnym typem badań marketingowych są badania panelowe. Wykonuje się je na grupie respondentów i odbywają się one w określonych odstępach czasu, co umożliwia pozyskanie wyczerpujących danych o zjawiskach. Wyzwaniem jest w tym przypadku dobranie jednostek, które będą badane, gdyż często pojawia się zjawisko utraty reprezentatywności grupy.

 

Ślepy test

 

Pozwala na przetestowanie danego produktu, jednak bez poznania elementów identyfikacji marketingowej producenta. Dzięki temu opinia jest bardziej obiektywna i nienacechowana skojarzeniami z marką.

 

Usage And Attitude

 

Poprzez taki typ badań marketingowych można lepiej poznać, jakie są zwyczaje zakupowe klientów oraz jakie oczekiwania mają oni wobec danej kategorii produktów. To ważny aspekt, który można poznać dzięki badaniom marketingowym przeprowadzanym poprzez platformę Badanie Online, kierując je do grupy wybranej spośród ponad 100 tys. respondentów.

 

Tajemniczy klient

 

Użytecznym badaniem marketingowym, które zyskało na znaczeniu w ostatnich dekadach jest korzystanie z pomocy osoby nazywanej tajemniczym klientem. Jej celem jest udanie się do placówki firmy i skontrolowanie jakości obsługi klienta. Kluczem jest, by osoba podejmująca się badania potrafiła wczuć się w rolę rzeczywistego klienta przedsiębiorstwa, co pozwoli uzyskać miarodajne wyniki.

 

Wybór formy badania marketingowego uzależniony jest od wielu czynników, jednak jednym z głównych ograniczeń jest koszt. Jak jednak uzyskać miarodajne wyniki i kontrolować wydatki poniesione na badania marketingowe?

 

Wystarczy korzystać z panelu Badanie Opinii opracowanego przez firmę Biostat®, która stworzyła platformę, dzięki której tworzenie takich badań jest łatwe, intuicyjne i niedrogie.