Badanie reputacji marki - jak badać

Badanie reputacji marki - jak badać

 

Marka to niematerialny zasób powiązany z produktem lub usługą. Marki są skojarzeniami z zestawem emocji, które wpływają na reakcje i zachowania konsumentów w stosunku do produktu / usługi (Identyfikacja marki). Istotne jest, aby firma rozumiała wartość komercyjną lub kapitał własny, który wynika z postrzegania przez konsumentów nazwy marki określonego produktu lub usługi.

 

Istnieje wiele aspektów wartości marki, które przekazują wartość, jaką może posiadać lub nie posiadać w danym momencie lub przez dłuższy czas. Znajomość marki i stowarzyszenia to dwa kluczowe aspekty wartości marki. Na tej stronie opiszemy, w jaki sposób są one mierzone i w jaki sposób można je wykorzystać do informowania o skutecznym pozycjonowaniu marki.

 

Świadomość marki i oceny percepcji

 

Celem oceny świadomości marki i percepcji jest śledzenie zmian w świadomości i postrzeganiu marki organizacji, często w odniesieniu do konkurencyjnych marek. Oceny te mają miejsce w dłuższym okresie czasu, aby poinformować o strategii biznesowej i taktykach marketingowych.

Świadomość marki i oceny percepcji mają na celu odpowiedzieć na następujące pytania:

•             Jaka jest świadomość naszej marki?

•             Czy robimy postęp w kierunku kluczowych celów związanych z postrzeganiem zmian?

•             Jak rozumiemy wartość naszej marki i co ją dodaje lub od niej odejmuje?

•             Jakie są percepcje naszej marki?

Naukowcy mogą oceniać świadomość marki i jej postrzeganie, korzystając z pytań wspomaganych i bez pomocy (znajomość spontaniczna). Dzięki udzielonemu pytaniu respondent otrzymuje nazwę organizacji w pytaniu i / lub skali odpowiedzi. Na przykład jedno z zadanych pytań brzmi: "Czy znasz ofertę firmy AB na rynku AGD?

 

Świadomość marki jest pierwszym krokiem do stworzenia kapitału marki. Świadomość jest równoznaczna z ruchem online, a potencjalni nabywcy pojawiają się w twoich sklepach. Budowanie marki to proces: to, co zaczyna się od świadomości marki, staje się skojarzeniami marki, a jeśli te skojarzenia są konsekwentnie pozytywne, to lojalność wobec marki.

 

Atrybuty marki i powiązania

 

Celem pomiaru atrybutów i skojarzeń marki jest zrozumienie funkcjonalnych, fizycznych, finansowych, społecznych i psychologicznych aspektów marki, a także określenie sposobu, w jaki klienci myślą i odczuwają konkretny produkt lub klasę produktów. Atrybuty i powiązania marki stanowią podstawę lojalności wobec marki i badań nad sprawiedliwością. Lojalność i sprawiedliwość są w dużej mierze wynikiem skojarzeń i atrybutów marki.

 

Atrybuty obejmują podstawowe funkcje produktu, a także bardziej zaawansowane wskaźniki zgodności atrybutów / obrazów. Na przykład stwierdzenia takie jak "Ten smartfon jest niezawodny i bezproblemowy" oraz "Ten smartfon jest atrakcyjny i stylowy" to stwierdzenia odzwierciedlające cechy marki i / lub produktu.

 

Znaleziono powiązania między tym, jak klienci myślą i myślą o produkcie, a jego osobistymi punktami widzenia na temat klasy produktu. Niektóre przykłady stowarzyszeń to bezpieczeństwo i ochrona; zaufanie i pewność siebie; niezawodność i wolność; i moc i kontrolę.

 

Jaki jest związek między badaniami marki a pozycjonowaniem marki? Termin "pozycjonowanie" odzwierciedla strategię marketingową. Mówi się, że marka jest skutecznie pozycjonowana, gdy jej cechy charakterystyczne zostały wszczepione w umysły konsumentów tak bardzo, że marka jest odróżniona od innych ofert na rynku. Te atrakcyjne i różnicujące cechy są często identyfikowane i / lub rozwijane poprzez badania nad marką. Mierzenie wartości marki poprzez badania może i powinno być wykorzystywane do informowania o skutecznym pozycjonowaniu.

brand awarenessbadania markibadania znajomości marki