Tag: proces badawczy (2)

Różnica między zadowoleniem klienta, a rozkoszą klienta

Zadowolony klient to cel, do którego dąży każde przedsiębiorstwo. Poziom zadowolenia klienta, który wykracza poza jego oczekiwania możemy nazwać rozkoszą klienta. Jeśli chodzi o badania rynku, rozkosz zadowolonego klienta leży gdzieś pomiędzy ich oczekiwaniami a pożądanymi wynikami.

Zadowolony klient z pewnością odczuje jednak, że pożądane wyniki nie tylko zostały spełnione, ale również przekroczone.

Bardzo ważne jest, aby mieć jasny obraz tych dwóch elementów, a także wziąć pod uwagę trzeci:

  •  Satysfakcja: Ty zrobiłeś wystarczająco, aby zaspokoić oczekiwania,
  •  Rozkosz: Wzbiłeś się ponad to, by zaspokoić nieoczekiwane pragnienie,
  •  Lojalność: zaoferowałeś im satysfakcje w takim stopniu, że wybiorą właśnie Ciebie wśród konkurencji.

Fakt, że niektórzy klienci nie mogą składać reklamacji lub stale kupować produkty firmy, daje wystarczające uzasadnienie dla niektórych firm, aby założyć, że ci klienci są lojalni. Lecz nie zawsze tak jest. Czasami może to być po prostu z przyzwyczajenia lub czystej wygody.

Stwierdzono, że przekształcenie zadowolonego klienta w zachwyconego klienta może przynieść olbrzymie korzyści dla marki. Firmy, które zdołały zapewnić satysfakcję na bardzo wysokim poziomie skutecznie ustanowiły poczucie lojalności. Różne badania wykazały silną korelację między zatrzymaniem klientów a zyskami, stopami wzrostu i innymi miernikami wartości rynkowej. Ważnym jest aby wyjść poza zadowolenie klienta co tym samym pozwoli go zatrzymać przy sobie, a możliwe też będzie przyciągnięcie nowych. Podstawowe znaczenie ma zaszczepienie w kliencie wyjątkowego poziomu zamiłowania do firmy i / lub produktu, oferując usługę, która kategorycznie przekracza oczekiwania i pozostawia niezatarte wrażenie. Zachwycony klient kupuje jeszcze częściej niż zadowolony klienta. Stworzenie klientów na całe życie wymaga od firm zwiększenia poziomu dbałości o potrzeby klienta.

Różnica między satysfakcją a rozkoszą jest ogromna. Kluczem jest zidentyfikowanie odpowiedniego doświadczenia klienta, aby uruchomić ciągły jego powrót.

Oprócz uzyskania spontanicznej informacji zwrotnej, konieczne jest słuchanie głosu klienta. Możesz ustalić wskaźniki związane z satysfakcją, aby zmierzyć swoje postępy w czasie, zidentyfikować zmiany i reagować na wszelkie negatywne trendy.

Sentyment jest nierozerwalnie związany z zaangażowaniem klienta w produkt lub markę, czy to zakup, przegląd online czy wzmianka w mediach społecznościowych. Zawsze istnieje pewien emocjonalny aspekt związany z ich działaniami. Nastroje klientów można monitorować, biorąc pod uwagę słownictwo, mierząc ton, a nawet analizując wyraz twarzy. To wszystko dane jakościowe, które można zebrać za pośrednictwem grup fokusowych, przeprowadzając wywiady z klientami twarzą w twarz lub obserwując je w sklepie. Zgromadzone dane można następnie wykorzystać do stworzenia modelu rozkoszy klienta, który szczegółowo opisuje wszystkie sytuacje, w których użytkownik był bardzo zadowolony.

Kolejno można przekształcić to w dobrze zaprojektowany kwestionariusz i rozpocząć badanie ilościowe na dużą skalę. Choć może wydawać się to paradoksalne, im więcej danych chcesz zebrać, tym krótszy powinien być kwestionariusz. Jeśli planujesz nie więcej niż 15-20 pytań, z jednym lub dwoma otwartymi pytaniami, aby uzyskać nieco głębszy wgląd, znacznie bardziej prawdopodobne będzie uzyskanie bardziej zakończonych wywiadów.

Najlepszym sposobem zbadania poziomu satysfakcji klienta są badania typu CAWI (kwestionariusz online) lub CATI (kwestionariusz telefoniczny). Badania takie cechują się dużą dokładnością, rzetelnością oraz zwykle umożliwiają przebadania większej liczby osób z grupy docelowej.


Na czym polega badanie medyczne chorób przewlekłych?

Dane wskazują, że co trzecia osoba w Polsce choruje przewlekle i odsetek niestety wzrasta. Tego typu choroby to poważne obciążenie oczywiście dla samych chorujących, którzy muszą długotrwale przyjmować leki na receptę i jednocześnie nierzadko korzystać z hospitalizacji. Aby poznać skalę problemów dotyczących tego typu schorzeń, najlepiej przeprowadzić badanie medyczne chorób przewlekłych, które daje odpowiedzi na szereg różnych pytań. Jakich dokładnie?

 

Specyfika chorób przewlekłych

 

Chorobę przewlekłą cechuje długi czas trwania oraz jej stopniowe postępowanie. Oznacza to, że objawy utrzymują się przez okres co najmniej 3 miesięcy lub nawracają, a także schorzenie nie jest uleczalne. Implikacje dla osób chorych to zazwyczaj konieczność przyjmowania leków już do końca życia, hospitalizacje, a także pogorszenie jakości życia codziennego.

 

Aby sprawdzić, jakie są potrzeby osób cierpiących na dane jednostki chorobowe, wykonuje się często badanie medyczne chorób przewlekłych.

 

Korzyści z przeprowadzania badań medycznych chorób przewlekłych

 

Takie badania przeprowadza się nie tylko dla koncernów farmaceutycznych, które chcą poznać rynek, aby móc zająć się opracowywaniem nowego leku, ale również dla różnego rodzaju organizacji, również non-profit.

 

W przypadku jednostek chorobowych charakteryzujących się dość niską świadomością społeczną można zbadać też, jaka jest rzeczywista skala problemu, a także jak dużo osób z objawami jest dopiero na etapie diagnostyki.

 

Dodatkowo badanie medyczne chorób przewlekłych pozwala zwiększyć świadomość grupy respondentów na poruszane kwestie.

 

Spojrzenie w przyszłość

 

Wyniki badania medycznego chorób przewlekłych pozwalają uzyskać szereg danych, dzięki którym można podjąć określone działania. W przypadku badań zlecanych przez różnego rodzaju organizacje, takim działaniem może być m.in. kampania uświadamiająca, czy podjęcie wysiłków mających pomóc w diagnostyce choroby.

 

Dla koncernów uzyskane informacje są najczęściej podstawą do opracowywania lepszych leków, które będą celowały dokładnie w potrzeby pacjentów. Pozwolą także dogłębniej zrozumieć problemy osób chorych i tym samym tworzyć efektywniejsze przekazy sprzedażowe i marketingowe.

 

Jak przeprowadzić wiarygodne badanie medyczne chorób przewlekłych?

 

Absolutną podstawą przy przeprowadzaniu badań medycznych chorób przewlekłych jest skierowanie ich do reprezentatywnej próby osób. Zanim jednak tak się stanie, konieczne jest oczywiście poznanie problemu i postawienie hipotez badawczych.

 

Takie badania medyczne chorób przewlekłych przeprowadzają m.in. eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Zajmują się oni nie tylko formułowaniem hipotez, ale przejmują też na siebie kwestie dotyczące tworzenia kwestionariuszy czy oczywiście późniejszej analizy zebranych danych.

 

Analiza danych końcowych jest niezbędna, aby wyniki zostały podane w przejrzystej formie i w związku z nimi można było podjąć odpowiednie działania.

 

Jak widać badania medyczne chorób przewlekłych to okazja do poznania prawdziwych potrzeb pacjentów, którzy na co dzień często borykają się z utrudnionym dostępem do fachowej opieki lekarskiej czy trudnościami z diagnostyką.