Rzetelność procesu badawczego

Rzetelna realizacja badania satysfakcji klientów wymaga:

 

Dookreślenia celu i zakresu realizowanych lub zamawianych badań

Cele i zakres badań opinii klientów zależne są między innymi od specyfiki przedsiębiorstwa, branży i oferty produkcyjno-usługowej. Przedsiębiorstwa są na ogół zainteresowane:

Satysfakcja klientów w firmie Biostat badana jest na ogół w oparciu o znajdujący szerokie zastosowanie model jakości usług A. Parasuremana, V.A. Zeithaml i L.L. Berry’ego.

 

Model opisuje 5 luk decydujących o finalnym postrzeganiu jakości produktu.

 

 

W firmie Biostat – w badaniach opinii i satysfakcji klientów – wykorzystywane są zarówno metody jakościowe i metody ilościowe

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego rzetelność procesu badawczego jest ważna?

Badania rzetelne zapewniają solidne podstawy do analizy i interpretacji danych, co ma istotne znaczenie dla skuteczności działań marketingowych i podejmowania strategicznych decyzji.

Jakie są zagrożenia dla rzetelności procesu badawczego?

To m.in. błędy pomiarowe, nieodpowiedni dobór próby, tendencyjny dobór respondentów, wpływ własnych przekonań badacza, nieprawidłowe analizowanie danych, nieuwzględnienie czynników zakłócających lub zewnętrznych wpływów.

Co to oznacza, że proces badawczy jest rzetelny?

Rzetelność procesu badawczego oznacza, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z założonymi celami i metodologią, a wyniki są wiarygodne, powtarzalne i odzwierciedlają rzeczywistość, z minimalnym wpływem błędów i zakłóceń.

badania opinii klientów badania satysfakcji klienta badania satysfakcji klientów badanie opinii klientów badanie satysfakcji klienta badanie satysfakcji klientów rzetelność badań satysfakcji
Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony