Badania opinii pacjentów

Badania satysfakcji klientów

W jakim celu prowadzi się badania satysfakcji pacjentów?

Aby odpowiednio dostosować ofertę placówki świadczącej usługi medyczne do potrzeb pacjentów, należy cyklicznie prowadzić pomiary ich satysfakcji. Badania opinii pacjentów pozwalają właściwie zaplanować działania promocyjne, tak aby uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji zysków.

Oferta badawcza firmy Biostat®

W firmie Biostat® badania opinii pacjentów są przeprowadzane zwłaszcza z wykorzystaniem technik ilościowych. Rozwiązanie badawcze każdorazowo dostosowujemy do możliwości pacjentów – np. ze względu na ich wiek, stan zdrowia czy umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

W przypadku gdy pacjenci należą do starszych grup wiekowych, zwykle stawiamy na technikę badań ankietowych CATI. Osoby takie dysponują bowiem dużą ilością wolnego czasu, dzięki czemu chętnie dzielą się własnymi opiniami. Uzasadnienie może mieć również realizacja ankiety audytoryjnej – na przykład w poczekalni do lekarza. Wówczas przyjmuje ona tradycyjną formę papierowego formularza.

Innowacyjne rozwiązania dla medycyny

Jeżeli natomiast respondentami w badaniu satysfakcji pacjentów są osoby młode, wówczas znacznie lepszym rozwiązaniem jest wybór techniki ankiety elektronicznej CAWI lub CAPI – czyli terenowych wywiadów ankietowych przeprowadzanych z użyciem aplikacji na smartfonie. Dla respondentów w wieku do 18-30 lat zazwyczaj nie sprawia jakiegokolwiek problemu wypełnienie ankiety w wersji online. Mogą ją oni uzupełnić formularz w dowolnym czasie, uzyskując dostęp do systemu za pomocą unikalnego hasła oraz identyfikatora.

Badania opinii na temat leków

Pomiary badawcze w grupach pacjentów nie muszą jednakże ograniczać się wyłącznie do badań satysfakcji z jakości obsługi w placówce medycznej. Nasza firma zajmuje się również realizacją badań opinii konsumentów na temat stosowanych leków i suplementów. Badamy między innymi opinie na temat konceptów reklamowych, testowych wersji opakowań czy haseł promocyjnych. Weryfikujemy wizerunek marki na tle konkurencji, analizujemy skojarzenia z marką, a także określamy determinanty, dla których pacjenci sięgają po leki w określonym segmencie produktów OTC. Identyfikujemy ponadto zakres cenowy, mając na uwadze optymalne i maksymalne koszty poniesione przez klientów za zakup leku.

Do przeprowadzanych przez nas projektów angażujemy nie tylko odbiorców końcowych, lecz także farmaceutów i lekarzy, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż lub rekomendacje produktów leczniczych. W tym przypadku nie ograniczamy się jedynie do ilościowych pomiarów ankietowych. Badania opinii realizujemy jednocześnie wykorzystując w tym celu techniki badań jakościowych – najczęściej są to indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane fokusy. Pozwala nam to pozyskać jednostkowe insighty konsumenckie, które stanowią cenne źródło danych przed wdrożeniem kampanii marketingowej.

Zachęcamy do współpracy

Zapraszamy zatem do skorzystania z naszej oferty w zakresie badania opinii pacjentów i decydentów. Działamy na rynku już 14 lat, co stanowi absolutną gwarancję tego, iż każdy nasz projekt będzie cechował się najwyższą wiarygodnością, a tym samym pozwoli uzyskać wartościowe z biznesowego punktu widzenia wnioski.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto przeprowadzać badania satysfakcji pacjenta?

Badanie satysfakcji pacjentów jest istotne z powodu poprawy jakości opieki medycznej - Poznanie opinii pacjentów na temat jakości opieki medycznej pozwala na identyfikację obszarów, w których należy wprowadzić poprawki. Na podstawie opinii pacjentów można wprowadzić ulepszenia w procesach medycznych, które zwiększą skuteczność leczenia i poprawią ogólną jakość opieki medycznej.

Czy badanie satysfakcji pacjenta można przeprowadzić na grupie pacjentów powyżej konkretnego wieku?

Tak, przeprowadzamy badania nie tylko na reprezentatywnych próbach badawczych. Napisz do nas na badania@biostat.com.pl

Jakie korzyści płyną z przeprowadzania badań opinii pacjentów?

Badania opinii pacjentów umożliwiają identyfikację kluczowych obszarów do poprawy, budowanie więzi i zaufania z pacjentami, poprawę jakości usług, zwiększenie satysfakcji pacjentów oraz zyskiwanie lojalnych klientów.

Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony