Narzędzia Badawcze

Narzędzia badawcze

Dobór odpowiednich metod i technik zależny jest przede wszystkim od celu i zakresu badań. Właściwy wybór narzędzi pozostaje również w zależności od rodzaju przewidzianych do eksploracji luk.

 

Badania jakościowe
W badaniach jakościowych satysfakcji klientów stosowane są w szczególności następujące metody/techniki:

 

Badania ilościowe
W badaniach ilościowych zastosowanie odpowiednich metod i technik gromadzenia materiału zależne jest od specyfiki badań:

 

W badaniach ilościowych możliwe jest zastosowanie:

 

Analizy materiału ilościowego sprowadzają się do:

 

badania opinii klientabadania opinii klientówbadania satysfakcji klientabadania satysfakcji klientówbadanie opinii klientabadanie opinii klientówbadanie satysfakcji klientabadanie satysfakcji klientów