Zastosowanie badań ankietowych w ocenie poziomu satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klientów

Niezależnie od tego, jakie towary lub usługi sprzedajemy, satysfakcja naszych klientów powinna być tym aspektem, na który powinniśmy w największym stopniu zwracać uwagę. Badania prowadzone w różnych branżach wykazują, iż niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których 20% klientów odpowiada aż za 80% zysków danej firmy[1]. Równocześnie wskazuje się, że pozyskanie nowego klienta jest blisko sześciokrotne droższe, aniżeli utrzymanie dotychczasowego[2]. Warto również podkreślić, iż tylko jeden niezadowolony klient może zniechęcić do korzystania z naszych usług kolejnych 9, do nawet 15 osób[3]. Natomiast zadowolony klient może wpłynąć na 3 kolejne osoby i zachęcić je do skorzystania z naszej oferty[4]. Nietrudno zatem zauważyć, iż potrzeba przynajmniej 3 zadowolonych klientów, by móc wyrównać straty poniesione w wyniku rozgłaszania negatywnej opinii przez jedną, niezadowoloną osobę. 

W związku z powyższym coraz więcej firm zwraca uwagę na to, by regularnie monitorować poziom satysfakcji klienta. Badanie opinii i poziomu satysfakcji klientów jest ważne nie tylko z powodu chęci utrzymania zadowolenia swoich dotychczasowych klientów i pozyskania w ten sposób nowych odbiorców. Monitorowanie opinii i poziomu satysfakcji może nam przynieść szereg dodatkowych korzyści, takich jak:

Wsłuchiwanie się w głos klientów może nam pomóc w lepszym stopniu dostosować ofertę do potrzeb naszych klientów. Nasi klienci mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju nowych produktów lub usług oczekiwaliby w naszym sklepie, salonie, zakładzie usługowym. Produkty te mogą być już w ofercie konkurencji i jeśli odpowiednio szybko nie rozszerzymy o nie swojej własnej oferty, wówczas możemy zacząć tracić klientów.

Klienci są najlepszymi recenzentami oferowanych przez nas produktów czy usług. Mogą mieć oni własne pomysły dotyczące tego, w jaki sposób można by je ulepszyć lub zmienić. Pomysły te mogą mieć często charakter innowacyjny. Wsłuchanie się w opinię naszych klientów może nam więc pomóc w opracowaniu takiego produktu lub usługi, która dotychczas nie jest oferowana na rynku. W ten sposób możemy zbudować swoją przewagę konkurencyjną nad innymi firmami oraz przeciągnąć do siebie ich klientów.

Wsłuchując się w głos naszych klientów możemy dogłębnie zrozumieć powody, dla których jesteśmy przez nich wybierani. Może się zdarzyć, iż klienci wybierają naszą firmę nie z powodów, o których myślimy, lecz całkiem innych. Być może jest to kwestia odpowiedniej, życzliwej obsługi, być może największa dostępność towaru, a być może jakiś inny drobny element, na którego istnienie nie zwracaliśmy dotychczas uwagi. Poznanie swoich zalet jest pierwszym krokiem do tego, by oprzeć na nich skuteczne działania marketingowe skierowane do osób, które chcemy jako naszych nowych klientów, pozyskać.

Monitorując opinię klientów możemy też w większym stopniu zoptymalizować nasze działania marketingowe. Jeśli wiemy, że znaczna część naszych klientów przegląda określone witryny internetowe oraz profile w mediach społecznościowych wówczas możemy zastanowić się nad umieszczeniem tam naszej reklamy. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, iż inni użytkownicy tych witryn oraz profili również mogą być potencjalnie zainteresowani skorzystaniem z usług, które oferuje nasza firma.

Nasi klienci mogą stanowić również cenne źródło wiedzy o działaniach naszej konkurencji. W wielu przypadkach zdarza się bowiem, iż jeden klient może korzystać z usług nie tylko naszej, lecz również innej podobnej firmy, do której udaje się, gdy u nas nie znajduje interesującego go towaru lub proponujemy mu zbyt długi okres realizacji usługi. Badając opinię klienta możemy zapytać go, czy korzysta z innych firm podobnych do naszej a jeśli tak, to w jakim zakresie.

 

[1] Zob. Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Szczecin 2010, s. 87.

[2] Zob. 14 customer experience facts marketer’s can’t ignore, dostęp: https://businessoverbroadway.com/wp-content/uploads/2013/11/Keepify_CustomerLoyalty_Infographic.pdf

[3] Zob. Shaw C., 15 Statistics That Should Change The Business World – But Haven't, https://www.linkedin.com/pulse/20130604134550-284615-15-statistics-that-should-change-the-business-world-but-haven-t

[4] Zob. Badanie lojalności klientów przy użyciu wskaźnika NPS, https://www.Biostat®.com.pl/badanie-lojalnosci-klienta-nps.php

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści przynosi regularne badanie satysfakcji klientów?

Regularne badanie satysfakcji klientów pozwala firmie na bieżąco monitorować poziom zadowolenia, identyfikować obszary wymagające poprawy oraz dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań klientów. Dzięki temu firma może budować długotrwałe relacje z klientami i zwiększać ich lojalność.

Czym jest wskaźnik NPS?

Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) jest miernikiem lojalności klientów wobec firmy i ich skłonności do polecania jej innym. Aby zmierzyć NPS, należy zadać klientom tylko jedno pytanie: „Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan(i) naszą firmę znajomym/rodzinie/współpracownikom?” Respondenci odpowiadają na 11-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza „zdecydowanie nie polecam”, a 10 „zdecydowanie polecam”. Na podstawie odpowiedzi, klientów dzieli się na trzy grupy: promotorów (oceny 9-10), pasywnych (oceny 7-8) i krytyków (oceny 0-6). Wskaźnik NPS oblicza się, odejmując procent krytyków od procenta promotorów. Wynik może wahać się od -100 (wszyscy respondenci to krytycy) do +100 (wszyscy to promotorzy), przy czym wyższy wynik oznacza wyższą lojalność klientów i ich skłonność do rekomendowania firmy.

 

badania satysfakcji klienta
Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony