Zadowolenie, które buduje przyszłość

Badania satysfakcji klientów

Klienci stanowią zasób firmy, który umożliwia realizowanie przyjętych strategii rozwojowych. W konsumencie przede wszystkim należy widzieć partnera, którego głos powinien być znaczący w procesie decyzyjnym. Współczesny odbiorca nie tylko dokonuje wyboru, ale przede wszystkim mając świadomość swojej roli chce decydować o tym, co dostaje.

 

Zrozumieć konsumenta to działać skutecznie

W celu rozpoznania oczekiwań konsumentów przeprowadza się badanie satysfakcji klienta, które czerpią zarówno ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych są w stanie określić:

 

Poziom satysfakcji jako prognoza

Z rozumieniem konsumenta związane jest skuteczne działanie nakierowane na wykorzystanie odpowiednich rozwiązań dających określone skutki. O badaniu poziomu zadowolenia można mówiąc, że jest swoistą formą prognozowania zachowań klientów, a w związku z tym stanowi źródło informacji mogących stanowić o dalszym kierunku rozwoju firmy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego można użyć wskaźnika NPS?

Wskażnik NPS służy do sprawdzenia lojalności klientów. NPS jest obliczany na podstawie odpowiedzi na jedno pytanie: "Jak prawdopodobne jest, że polecisz nasz produkt/usługę swoim znajomym?" Czasami NPS występuje w formie 3 emotek (złej, neutralnej i szczęśliwej) lub do zbadania wartości wskaźnika używa się skali 10 stopniowej. 

Jak interpretować wskaźnik NPS?

Wyniki NPS są interpretowane jako ogólne zadowolenie i lojalności klientów. Ostateczna wartość NPS jest obliczana jako różnica między procentem promotorów i procentem krytyków marki. 

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na osiągnięcie satysfakcji klientów?

Można zastosować różne techniki, takie jak: ankiety online lub papierowe, wywiady indywidualne lub grupowe, analiza danych, monitorowanie mediów społecznościowych, analiza feedbacku od klientów, czy obserwacje zachowań klientów. Ważne jest dopasowanie technik do konkretnego celu badania i preferencji klientów.

Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony