Produkt w oczach zadowolonego klienta

Badania satysfakcji klientów

Dbając o utrzymanie wysokiej pozycji na rynku warto zrozumieć znaczenie przeprowadzania badań satysfakcji klienta. Procesy takie nie tylko powalą na zapoznanie się z opiniami konsumentów czy zbadanie aktualnego poziomu zadowolenia odbiorców rynku w odniesieniu do proponowanych usług/produktów, ale przede wszystkim dają szansę na wprowadzenie istotnych z punktu widzenia konsumentów zmian.

 

Wydobyć informacje i działać

Proces badawczy dotyczące zadowolenia klientów skupiają się na wielu cechach produktu czy usługi. W celu uporządkowania realizowanego badania kładzie się szczególną uwagę następujące kwestie:

W takim ujęciu badania satysfakcji klienta stanowią podstawę do prowadzenie efektywnych działań. Informacje pozyskane w trakcie badania mogą posłużyć do wielu celów, dlatego tak ważne jest właściwe określenie celu badawczego.

 

Plan buduje przyszły rozwój

Wśród czynności podejmowanych w trakcie realizacji procesów badawczych wymienia się:

Podstawową kwestię w realizacji badań jest ustalenie planu, który pozwoli na efektywne przeprowadzanie każdego z etapów badania. Biorąc pod uwagę, iż projekt może mieć różnorakie cele należy określić je przed rozpoczęciem działań, aby po zakończeniu procesu badawczego móc skutecznie wykorzystać zdobyte informacje.

 

Zrozumieć konsumenta…

Zadowolenie klienta z produktu bądź usługi zależy od:

Wszystkie te czynniki oddziałują na postrzeganie danego produktu bądź danej usługi przez konsumenta, a tym samym kształtują jego oczekiwania jako odbiorcę produktu/usługi, a wobec tego określają jego poziom zadowolenia. Badania satysfakcji klienta pozwalają na zrozumienie zachowań konsumentów na rynku.

 

Projekt nakierowany na sukces

Dzięki przebadaniu zadowolenia konsumentów z uzyciem ankiet online można podejmować działania, które mają na celu usprawnienie dotychczas podjętych kroków rozwojowych. Realizując profesjonalny projekt badawczy skupiony wokół badań satysfakcji klienta można uzyskać informacje, które przyczynią się do lepszego zrozumienia rynku, na którym się działa.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak skutecznie przeprowadzić badanie klienta?

Aby dobrze zrealizować badanie warto przestrzegać kilku kluczowych kroktów: określ cel badania, dobierz odpowiednią metodę zbierania danych (możesz korzystać z kilku), przygotuj krótki ale treściwy kwestionariusz, przeanalizuj zebrane dane.

Ile kosztuje przeprowadzenie badania klienta?

Koszt badania wyznaczamy indywidualnie, zależy on od wielu czynników np. liczby ankiet, które chcemy zebrać, sposobu zbierania danych czy ustaleń dotyczących raportu badawczego. Wycenimy twoja badanie indywidualnie, napisz do nas na biuro@biostat.com.pl 

Czy wysoka popularność ankiet online nie zmniejsza jej wartości?

Wysoka popularność ankiet online nie zmniejsza jej wartości, a wręcz dodaje tym, że ekspresowo jest dostępna dla wybranej grupy respondentów. Dodatkowo, gdy badanie jest rzetelnie przeprowadzone i uwzględnia odpowiednie metody i techniki badawcze, to ankieta online może dostarczyć cennych informacji i wyników.

badanie satysfakcji klienta badanie satysfakcji klientów aplikacja do badania opinii klientów
Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony