Ile kosztuje realizacja badania satysfakcji klientów?

Badania satysfakcji klientów

Zamiar przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie poziomu zadowolenia klientów może rodzić pytania o koszty takiego przedsięwzięcia. Niektóre firmy i organizacje obawiają się, że taka inicjatywa wiąże się z wysokimi wydatkami. Niemniej jednak, nie wszystkie badania satysfakcji klientów są drogie. Niniejszy artykuł omawia czynniki wpływające na cenę tych.

Co można zyskać poprzez badanie satysfakcji klientów?

Warto zauważyć, że badanie satysfakcji klientów nie wiąże się jedynie z kosztami, ale przynosi wiele korzyści. Dzięki temu badaniu możliwe lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w odniesieniu do naszej oferty. Badanie to pomaga poprawić jakość naszych produktów i/lub usług poprzez identyfikację słabych punktów i obszarów do doskonalenia. Inną pozytywną cechą takiego badania jest zdolność do lepszego zrozumienia i spełnienia potrzeb klientów poprzez gromadzenie informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń z naszą ofertą. Działanie to umożliwia nam identyfikację obszarów wymagających poprawy, co później może przyczynić się do osiągnięcia większych zysków z naszej działalności.

Jakie elementy wpływają na koszt badania satysfakcji klientów?

Na cenę badania satysfakcji klientów wpływają różne czynniki, a kluczowym z nich jest wybrana technika przeprowadzenia badania. Przykładowo, w przypadku badania ilościowego użytkowane są obecnie trzy główne techniki: CATI (telefoniczne wywiady), CAWI (kwestionariuszowe badania internetowe) i kioski ankietowe, tudzież wywiady bezpośrednie prowadzone przez ankietera. Relatywnie najtańsze są wywiady CAWI oraz kioski ankietowe, ponieważ nie wymagają one udziału ankietera.

Innym składnikiem wpływającym na koszty badania jest czas poświęcony na przygotowanie ankiety, tworzenie aplikacji ankietowej i przeprowadzanie testów. Ponadto, istotne jest, czy posiadamy własną grupę respondentów do badania, czy rekrutujemy ich z dużego operatu np. bazy respondentów na platformie SurvGO.

Kolejnym elementem wpływającym na koszt badania jest sposób prezentacji danych, czy chcemy otrzymać surowe dane w formie pliku MS Excel lub SPPS, czy też gotowy raport. Samo przygotowanie raportu może wiązać się z różnymi kosztami, w zależności od zakresu analiz, można bowiem otrzymać podstawowe i standardowe analizy lub skomplikowane modele zależności między zmiennymi.

Jakie są rzeczywiste koszty związane z badaniem satysfakcji klientów?

Koszty przeprowadzenia takiego badania są zróżnicowane w zależności od elementów, jakie zostały przedstawione we wcześniejszym fragmencie artykułu. Pierwsza składowa kwoty odnosi się do przygotowania oraz opracowania pytań i kwestionariusza, po czym następuje przygotowanie odpowiedniej aplikacji, która umożliwi obsługę kwestionariusza na stronie internetowej lub w kiosku ankietowym. Zazwyczaj ceny wahają się od 600 zł do 2500 zł.

Kolejnym elementem, który wpływa na cenę jest sposób realizacji badania. W przypadku ankiety telefonicznej koszty pojedynczej ankiety mieści się w granicach 25-110 zł, natomiast w przypadku wersji elektronicznej są to na ogół koszty z rzędu 2–25 zł, za to w sytuacji zbierania odpowiedzi za pomocą kiosku ankietowego zależą od czasu w jakim wynajmujemy wspomniany kiosk, jego cena za wynajem mieści się w granicach od 600 zł do 1000 zł za okres 30 dni.

Inny koszt będzie w przypadku wykorzystania platformy SurvGo, ceny z wykorzystaniem tego narzędzia zależą od liczby pytań oraz liczby respondentów biorących udział badaniu. Warto zaznaczyć, że decydując się na przeprowadzenie badania za pomocą SurvGo koszt będzie niewysoki w przypadku posiadania własnej grupy respondentów.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na całkowity koszt jest przygotowanie raportu. Ceny takiego opracowania zależą od tego czy będą to proste analizy, czy bardziej skomplikowane jak np. analiza istotności i/lub zależności zmiennych. Najczęściej opracowanie takiego sprawozdania oscyluje w kwocie 1500-5000 zł.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Ile kosztuje realizacja badania satysfakcji klientów?

Ceny są uwarunkowane różnymi czynnikami wspomnianymi w powyższym artykule. Najczęściej są to kwoty kilku lub kilkunastu tysięcy zł. W wariancie badania do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem platformy SurvGo całkowity koszt może być niższy niż tysiąc złotych.

Czy istnieje jakiś sposób na obniżenie kosztów badania?

Tak, jednym z sposobów jest zastosowanie metody CAWI, ponieważ ogranicza ona koszty związane z udziałem ankieterów. Można również skorzystać z gotowych kreatorów badań dostępnych na platformie SurvGo. Inną możliwością jest zrezygnowanie z końcowego raportu, wtedy otrzymają Państwo surowe dane w postaci pliku MS Excel lub SPSS. Koszty obniża również oczywiście fakt dysponowania własnym kwestionariuszem.

Skąd mogę się dowiedzieć ile będzie kosztowało badanie za pomocą panelu badawczego SurvGo?

Cena zależy od tego, ile osób weźmie udział w badaniu oraz jaka będzie liczba pytań. Warto jednak zaznaczyć, że kwota przeprowadzenia takiego badania wyświetli się za każdym razem przed złożeniem zamówienia, jak również w kalkulatorze wyceny, który jest dostępny na platformie.

Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony