Artykuły

 
Metoda, która daje nowe możliwości
2018-03-05

Zwracając uwagę na pojawiające się innowacyjne narzędzie, które można wykorzystać w procesach badawczych warto...

Więcej
Badanie satysfakcji pacjentów
2018-02-16

Tak jak dążąc do poprawy jakości oferowanych usług prowadzi się badania satysfakcji klientów, tak zabiegając...

Więcej
Ankiety online – narzędzie do badania satysfakcji klienta
2017-10-25

Ankieta to metoda pomiaru pośredniego, gdzie kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do ankietowanego, który...

Więcej
Cele w badaniach satysfakcji klienta
2017-10-25

Cele w badaniach satysfakcji klienta Za klienta uważa się każdą tę osobę, która już skorzystała lub jest skłonna...

Więcej
Program do badań ankietowych satysfakcji klienta
2017-10-25

  Sprzedaż w Twojej firmie nie idzie tak, jakbyś tego oczekiwał? Coraz częściej jesteś świadkiem tego, jak...

Więcej
badania opinii klientówbadania satysfakcji klientabadania satysfakcji klientówbadanie opinii klientabadanie satysfakcji klienta